مرور برچسب

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند چیست و به صورت عمل میکند؟

پارکینگ هوشمند چیست؟ پارکینگ هوشمند یکی دیگر از نوآوری های مدرن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امروزه با رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها، بهره برداری بهینه از فضای پارکینگ ها بیش از پیش احساس می شود. کنترل تردد خودرو ها و تشخیص…