مرور برچسب

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند چیست؟(مزایا و معایب)

مدرسه هوشمند چیست؟ مدرسه هوشمند از دیگر پیشرفت های جامعه امروزی در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بستری مناسب جهت تعیلم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند. به کمک هوشمندسازی مدارس، می توان مدرسه را که یکی از مهم ترین…