مرور برچسب

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا صنعتی چیست؟

 اینترنت اشیا صنعتی یا IIoT چیست؟ IIoT مخفف Industrial Internet of Things است و به شبکه ای از دستگاه های متصل در بخش صنعتی اشاره دارد. زیر مجموعه ای از اینترنت اشیا است. ویژگی تعیین کننده دستگاه های متصل در شبکه های IIoT این است که داده…

اینترنت اشیا چیست؟ (روش کار آن)

اینترنت اشیا چیست؟ اینترنت اشیا، سیستمی از دستگاه های محاسباتی مرتبط، ماشین های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء،، حیوانات یا افراد است که با شناسه های منحصر به فرد و توانایی انتقال داده ها از طریق شبکه بدون نیاز به انسان به تعامل انسان یا انسان…