تطبیق اندازه متن با لیبل در b4a

با این تابع میتونید به صورت خودکار متن درون یک لیبل رو به اندازه ای بکنید که کاملا پرش کنه و بیرون نزنه

Sub FitLabelTextSize(ex As Label, txt As String)
Dim dt As Float
Dim limit = 0.5 As Float
Dim h As Int
Dim stu As StringUtils
ex.Text = txt
ex.TextSize = 72
dt = ex.TextSize
h = stu.MeasureMultilineTextHeight(ex, txt)
Do While dt > limit Or h > ex.Height
dt = dt / 2
h = stu.MeasureMultilineTextHeight(ex, txt)
If h > ex.Height Then
ex.TextSize = ex.TextSize – dt
Else
ex.TextSize = ex.TextSize + dt
End If
Loop
ex.TextSize=ex.textsize * 0.8
End Sub

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *