مرور رده

اینترنت اشیاء

مدرسه هوشمند چیست؟(مزایا و معایب)

مدرسه هوشمند چیست؟ مدرسه هوشمند از دیگر پیشرفت های جامعه امروزی در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بستری مناسب جهت تعیلم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند. به کمک هوشمندسازی مدارس، می توان مدرسه را که یکی از مهم ترین…

خوابگاه هوشمند چیست و چه مزیت هایی دارد؟

خوابگاه هوشمند چیست؟ خوابگاه هوشمند، تکنولوژی مدرنی جهت بهبود و تسهیل روند مدیریت خوابگاه است. در خوابگاه های معمولی کنترل و نظارت خوابگاه و افراد ساکن در آن، فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. در همین راستا برای تسهیل این فرآیندها، خوابگاه…