اینترنت اشیا صنعتی چیست؟

 اینترنت اشیا صنعتی یا IIoT چیست؟ IIoT مخفف Industrial Internet of Things است و به شبکه ای از دستگاه های متصل در بخش صنعتی اشاره دارد. زیر مجموعه ای از اینترنت اشیا است. ویژگی تعیین کننده دستگاه های متصل در شبکه های IIoT این است که داده…

اینترنت اشیا چیست؟ (روش کار آن)

اینترنت اشیا چیست؟ اینترنت اشیا، سیستمی از دستگاه های محاسباتی مرتبط، ماشین های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء،، حیوانات یا افراد است که با شناسه های منحصر به فرد و توانایی انتقال داده ها از طریق شبکه بدون نیاز به انسان به تعامل انسان یا انسان…

مدرسه هوشمند چیست؟(مزایا و معایب)

مدرسه هوشمند چیست؟ مدرسه هوشمند از دیگر پیشرفت های جامعه امروزی در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بستری مناسب جهت تعیلم و تربیت دانش آموزان فراهم می کند. به کمک هوشمندسازی مدارس، می توان مدرسه را که یکی از مهم ترین…

پارکینگ هوشمند چیست و به صورت عمل میکند؟

پارکینگ هوشمند چیست؟ پارکینگ هوشمند یکی دیگر از نوآوری های مدرن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امروزه با رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها، بهره برداری بهینه از فضای پارکینگ ها بیش از پیش احساس می شود. کنترل تردد خودرو ها و تشخیص…

خوابگاه هوشمند چیست و چه مزیت هایی دارد؟

خوابگاه هوشمند چیست؟ خوابگاه هوشمند، تکنولوژی مدرنی جهت بهبود و تسهیل روند مدیریت خوابگاه است. در خوابگاه های معمولی کنترل و نظارت خوابگاه و افراد ساکن در آن، فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. در همین راستا برای تسهیل این فرآیندها، خوابگاه…