خارج کردن پورت سریال ttyS0 از حالت login

Disabling the Console

برای رزبری پای ۳ باید دستورات زیر رو هم اجرا کنیم

sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service

سپس دستور زیر رو اجرا میکنیم

sudo nano /boot/cmdline.txt

در فایل باز شده باید خطی شبیه به متن زیر رو ببینید

dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes root wait

متن console=serial0,115200 رو حذف و فایل رو با ctrl+o ذخیره کنید و دستگاه رو ریستارت کنید.

برای فعال کردن مجدد پورت سریال مجدد دستور زیر رو اجرا

sudo nano /boot/cmdline.txt

خط رو به این شکل اصلاح کنید

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=serial0(or ttyAMA0),115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait

کشاورز

کشاورز

برنامه نویس اندروید

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *