تابع بررسی صحت کد ملی

با سلام

با این تابع میتونین برسی کنین که کد ملی وارد شده صحت داره یا نه .

درواقع کد ملی  یه سری روابط بین اعدادش هست که اگر اون روابط صحیح نباشه کدملی صحت نداره

تابع :

Sub CheckMelliCode(MelliCode As String)As Boolean
 Dim b As Boolean 
 Dim sCodePosition(10) As String
 Dim iCodePosition(10) As String
 
 Dim resultStep1,resultStep2,resultStep3 As Int
 
 If MelliCode.Length = 10 Then 
 
 For i = 0 To 9 
 sCodePosition(i) = MelliCode.CharAt(i)
 iCodePosition(i) = sCodePosition(i) 
 Next
 
 resultStep1 = (iCodePosition(0)*10)+(iCodePosition(1)*9)+(iCodePosition(2)*8)+(iCodePosition(3)*7)+(iCodePosition(4)*6)+(iCodePosition(5)*5)+(iCodePosition(6)*4)+(iCodePosition(7)*3)+(iCodePosition(8)*2) 
 resultStep2 = (resultStep1 mod 11)
 resultStep3 = 11 - resultStep2 
 If resultStep2 < 2 Then 
 If resultStep2 = iCodePosition(9) Then 
 b = True
 Return b
 Else 
         b = False 
 Return b 
 End If  
 Else
 If resultStep3 = iCodePosition(9) Then 
 b = True 
 Return b 
 Else
  b = False 
       Return b
 End If 
 End If 
 Else 
 b = False 
 Return b
 End If

End Sub
کشاورز

کشاورز

برنامه نویس اندروید

You May Also Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *