مرور برچسب

هوشمند

خوابگاه هوشمند چیست و چه مزیت هایی دارد؟

خوابگاه هوشمند چیست؟ خوابگاه هوشمند، تکنولوژی مدرنی جهت بهبود و تسهیل روند مدیریت خوابگاه است. در خوابگاه های معمولی کنترل و نظارت خوابگاه و افراد ساکن در آن، فرآیند پیچیده و زمان بری دارد. در همین راستا برای تسهیل این فرآیندها، خوابگاه…