مرور برچسب

اینترنت اشیا صنعتی

اینترنت اشیا صنعتی چیست؟

 اینترنت اشیا صنعتی یا IIoT چیست؟ IIoT مخفف Industrial Internet of Things است و به شبکه ای از دستگاه های متصل در بخش صنعتی اشاره دارد. زیر مجموعه ای از اینترنت اشیا است. ویژگی تعیین کننده دستگاه های متصل در شبکه های IIoT این است که داده…